Vorige

Rabobank IJmond stadion

Rabobank IJmond is de nieuwe naamgever van het Telstar stadion. Beide partijen tekende op 5 februari 2016 een overeenkomst voor vijf jaar.

De Rabobank vindt het belangrijk dat Telstar, net als de bank, middenin de samenleving staat. Met langlopende activiteiten als Telstar Thuis in de Wijk, School’s Cool en Playing for Success levert de voetbalclub een grote bijdrage aan een sterk sociaal klimaat in de IJmond. “Telstar neemt een duidelijke verantwoordelijkheid als het gaat om aandacht voor kwetsbare groepen”, vindt Jakob Klompien, directievoorzitter Rabobank IJmond. ‘Dat spreekt ons enorm aan, want dat zit ook opgesloten in onze coöperatieve kernwaarden.’

In opdracht van Rabobank IJmond hebben wij, als mantel leverancier, het totale project verzorgd aangaande de gevelidentificatie. Het project behelst het ontwerp, vergunningaanvraag en realisatie.

 

VELSEN-ZUID : Op het Telstar stadion wordt de nieuwe naam ‘Rabobank IJmond Stadion’ geplaatst. FOTO : RON PICHEL

VELSEN-ZUID : Op het Telstar stadion wordt de nieuwe naam ‘Rabobank IJmond Stadion’ geplaatst. FOTO : RON PICHEL

VELSEN-ZUID : Op het Telstar stadion wordt de nieuwe naam ‘Rabobank IJmond Stadion’ geplaatst. FOTO : RON PICHEL